Achtergrond

Een Dorpsplan voor Tricht

Alle inwoners van Tricht, zowel jong als oud, waren van harte welkom op woensdagavond 26 september 2012 in het Dorpshuis Tricht voor een informatieavond over het maken van een Dorpsplan. Een dorpsplan voor het dorp Tricht en ook gemaakt door de inwoners van ons dorp. Met een visie op de toekomst van ons dorp in de verre maar ook nabije toekomst en ideeën en plannen om dit te bereiken.

In dorpen in de Achterhoek is men al aardig bekend met het fenomeen ‘Dorpsplan’. Er zijn al velen gemaakt en ook uitgevoerd. Dit onder begeleiding van vrijwilligers van de Vereniging Kleine Kernen (VKK) Gelderland. Zoals elk dorp uniek is, is ook ieder dorpsplan uniek. Een dorpsplan omvat plannen voor de korte en de langere termijn. Daarvoor is vooral ook een visie op het dorp nodig: wat vinden de inwoners van Tricht dat Tricht voor dorp is en hoe zou Tricht in de toekomst kunnen worden. Hoe het dorpsplan eruit komt te zien hangt dan ook af van de inbreng van de inwoners van Tricht. Van wat zij met elkaar aandragen en belangrijk vinden.

Ondersteuning door VKK

Op de website ‘www.vkkgelderland.nl‘ is een mooie greep te vinden van dorpsplannen van de afgelopen jaren. De verscheidenheid is groot. Dorpsplannen zijn een initiatief van de gemeente Geldermalsen die het maken ervan ook bekostigd. De verantwoordelijkheid voor het Dorpsplan is gedelegeerd aan de Dorpsraad Tricht maar het daadwerkelijk maken gebeurt door zoveel mogelijk inwoners van het dorp zelf, onder begeleiding van de VKK, in een speicale dorpswerkgroep.

Er is een klein budget beschikbaar om vrij snel een of een aantal onderdelen uit het Dorpsplan te realiseren.

Na de avond in september 2012 is een dorpswerkgroep opgericht die een dorpsschouw heeft gehouden, met schooljeugd op pad is geweest en met ouderen in Tricht gesproken heeft. En de startbijeenkomst voor het hele dorp heeft voorbereid. Deze bijeenkomst was op 31 mei 2013 in het  Dorpshuis Tricht. De uitkomsten worden deze zomer verwerkt en medio okotber volgt een volgende bijeenkomst voor alle inwoners: de klankbordbijeenkomst.

Geef een reactie