Droom voor Tricht over tien jaar

De resultaten van de startbijeenkomst zijn samengevat in deze ‘droom voor Tricht over 10 jaar’

Tricht is een klein dorp, gelegen aan de Linge, waar het prettig wonen is. De Linge biedt mogelijkheden voor allerlei activiteiten op het gebied van recreatie. Veel inwoners van Tricht zetten zich in als vrijwilliger.

Het dorpshuis fungeert als duiventil en is daarmee het kloppend hart van en voor de dorpsbewoners. Je kunt er terecht voor een kop koffie en een gesprekje, maar ook voor het ophalen van je internetbestelling of je pakket met streekproducten. Toeristen kunnen er aanlanden voor informatie over het dorp, de wandel- en fietsmogelijkheden, maar ook om hun fietsband te (laten) plakken of hun elektrische fiets op te laden. Je kunt er ook je kapotte tv laten repareren en hulp krijgen bij het werken met de computer. Iedere dag is er een breed aanbod aan recreatieve, educatieve en sportieve activiteiten.

Overzichtelijk wordt voor inwoners en andere geïnteresseerden via een website en een dorpsgids alle bedrijvigheid in Tricht gepresenteerd: van lokale ondernemers tot sportverenigingen, van de kerk tot muziek, van horeca tot wandelroute.

Het hele dorp is 30 km gebied, waar voetgangers, fietsers en auto’s gelijkwaardig zijn en waar letterlijk alle drempels zijn weggenomen. De verkeersveiligheid is sterk verbeterd dankzij de rondweg en de ongelijkvloerse verbindingen bij het spoor. Voor kinderen zijn er veilige, uitdagende speelplekken met een grote verbondenheid met de natuur.

Duurzaamheid is een belangrijk thema dat via gezamenlijke aankoop van bijvoorbeeld zonnepanelen vormgegeven wordt of op andere wijze gerealiseerd wordt. Tricht werkt hiervoor samen met lokale organisaties om een energieneutraal dorp te worden.

Dankzij een uitgebreid zorgnetwerk met zowel betaalde professionals als vrijwilligers kunnen inwoners van de wieg tot het graf in het dorp (blijven) wonen.

Er is een optimale samenwerking tussen alle verenigingen die het dorp rijk is. Verenigingen versterken elkaar en organiseren gezamenlijke activiteiten. Door bestuurlijke samenwerking kan de terugloop van kaderleden opgevangen worden. De inwoners van Tricht dragen graag bij aan de leefbaarheid van Tricht, omdat zij belang hebben bij een goede leefbaarheid van hun dorp. Ieder doet dat op zijn of haar niveau en binnen zijn of haar grenzen en mogelijkheden. Er is oog voor het belang van het dor p, maar ook voor de belangen van mensen persoonlijk in hun gezin, familie, werk, opleiding etc.

Centraal in het dorp is een dorpstuin ontwikkeld, gerund door een aantal vrijwilligers en de leerlingen van de basisschool. De opbrengst is bestemd voor de minder draagkrachtige bewoners en/of wordt verwerkt in de gerechten van de al jaren door vele dorpsbewoners bezochte Trichtse aanschuiftafel.

Geef een reactie