Het Dorpsplan Tricht is klaar!

Dorpsplan Tricht gereed

DORPSHUIS – Tijdens de druk bezochte Dorpsplan presentatieavond op 9 april in het Dorpshuis Tricht werd het officiële Dorpsplan Tricht gepresenteerd. Het resultaat van meer dan een jaar werk van velen maar in het bijzonder van de Dorpsplan werkgroep van inwoners van Tricht. Frederike Bunjes, voorzitter van deze werkgroep, had zich voor de gelegenheid tijdelijke ‘omgeschoold’ tot dorpsomroeper. Zij overhandigde het Dorpsplan Tricht aan de Dorpsraad Tricht, in de persoon van Duco van Hogendorp. Ook de gemeente Geldermalsen, vertegenwoordigd door de wethouders Ronald van Meygaarden en Niko Wiendels, kreeg het Dorpsplan overhandigd.

Niet alleen veel dorpsgenoten, waarvan velen op de een of andere manier een bijdrage aan de totstandkoming van het Dorpsplan hadden geleverd, waren aanwezig. Ook vertegenwoordigers van organisaties en instanties die hadden ‘meegedacht’ in onder andere een speciale klankbordbijeenkomst waren, benieuwd naar het resultaat, naar Tricht gekomen om de presentatie bij te wonen. En natuurlijk de vrijwillige begeleiders van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK) Hans Suurmond en Jannes Herman Mostert die de afgelopen tijd vele malen naar Tricht waren gekomen om de vrijwilligers van de werkgroep met raad en daad bij te staan.

Cheque

Wethouder Van Meygaarden overhandigde namens de gemeente een symbolische cheque ter waarde van € 7.500,- euro te besteden aan ideeën (quick wins) uit het Dorpsplan.

De werkgroep toonde in een presentatie de uitkomsten van het Dorpsplan. Een plan met onderwerpen en doelen die inwoners graag willen zien te realiseren. Geprobeerd is om zoveel mogelijk het plan te laten aansluiten bij activiteiten en verenigingen die er al zijn in het dorp. Sommige ideeën kunnen wat betreft de werkgroep op vrij korte termijn gerealiseerd worden, sommige zijn het onderzoeken waard, sommige zijn echt voor de wat langere termijn. Het is namelijk de bedoeling dat het Dorpsplan ongeveer tien jaar mee gaat. Al kan het plan tussentijds wel worden bijgesteld. De werkgroep is echter klaar met haar werk en het initiatief ligt nu weer bij de Dorpsraad Tricht.

Actiepunten

Er zijn inmiddels al een aantal actiepunten uit het Dorpsplan in gang gezet. Dat betreft:

– het restaureren van het monument op het grasveld tussen de Bulkstraat en de Laan van Crayenstein, dat herinnert aan de windhoos van 1967.

– het aanleggen van een klompenpad door de uiterwaarden, boomgaarden en weilanden. Op 18 maart 2014 is de eerste startbijeenkomst geweest voor een klompenpad in Tricht. Tijdens deze avond heeft een aantal mensen zich opgegeven om mee te helpen.

– het samenstellen van een cultuurhistorische waardenkaart met elementen die waardevol zijn en behouden dienen te worden, zoals het dorpsgezicht, monumentaal groen en gebouwen.

Er zijn ook een aantal actiepunten waaraan wordt gewerkt om te kijken of die te realiseren zijn:

– zorg dragen voor een veilig, geluidsarm en trillingvrij spoor door Tricht, zodat de leefbaarheid niet verder wordt aangetast.

– aanleg van een tunnel voor langzaam verkeer in de Nieuwsteeg. Deze tunnel dient zowel met de fiets, rolstoel als met een rollator en kinderwagen toegankelijk te zijn.

Werkgroepen

Daarnaast adviseert de werkgroep een aantal werkgroepen met inwoners te vormen:

1. Werkgroep Ouderen & zorg

2. Werkgroep Spelen & jongeren

3. Werkgroep verenigingen

4. Werkgroep Groen & ontspanning

5. Werkgroep Energie/duurzaamheid

Bovenstaande werkgroepen zijn een suggestie van de werkgroep Dorpsplan Tricht. Men kan ook nog denken aan een Werkgroep Ondernemers of een Werkgroep Recreatie. Het is straks aan de inwoners van Tricht om samen met de Dorpsraad hier invulling aan te geven. Inwoners die interesse hebben om bij de uitvoering en/of aan een van de werkgroepen mee te werken kunnen zich in ieder geval al aanmelden via dorpsplantricht@gemail.com. Tijdens de presentatieavond hebben een aantal mensen zich al aangemeld.

Het Dorpsplan Tricht is digitaal beschikbaar via onderstaande link:

dorpsplan 30 maart 2014

Dorpsplankrant

Daarnaast kregen alle huishoudens in Tricht een ‘populaire’ editie van het Dorpsplan in de vorm van een speciale ‘Dorpsplan krant’ in de bus. Mocht men onverhoopt geen Dorpsplan krant ontvangen hebben dan kan men deze nog afhalen op het redactieadres van de Dorpskrant Tricht, de Twee Morgen 2 (0345-576619). Of beschikbaar via onderstaande link:

krant dorpsplan definitief

 

 

Geef een reactie