Voorlopige resultaten Dorpsplan Tricht

Het Dorpsplan Tricht is inmiddels ruim 6 jaar oud. Diverse wensen en ideeën uit het Dorpsplan zijn sindsdien (figuurlijk en letterlijk) tot bloei gekomen. Denk daarbij aan de kleurige ingezaaide bloemenperken en linten in het kader van biodiversiteit. Of aan het klompenpad dat loopt tussen de Appeldijk en Natuurbeleving de Leidsche Hoeven is gerealiseerd. Ook is de tunnel voor langzaam verkeer in de Nieuwsteeg ‘binnengehaald’, deze zal als sluitstuk van de werkzaamheden aan het spoor in gebruik genomen worden. Er kwam een pannakooi bij VVTricht en er liggen plannen voor het Integraal Kind Centrum (IKC) voor onze basisschool waarin de basisschool en kinderopvang nog nauwer gaan samenwerken. Er is een lokaal energie initiatief die zonnepanelen op het dorpshuis Tricht realiseerde. Ook de samenwerking tussen Trichtse organisaties kreeg vorm in de oprichting van het Platform Tricht Springlevend. Een informeel overleg met afhankelijk van het onderwerp wisselende samenstelling van vertegenwoordigers van de Trichtse organisaties die actief zijn op het gebied van sport, cultuur en het welzijn van onze inwoners. 

Al met al resultaten waar we als dorp Tricht best trots op mogen zijn. 

Het Dorpsplan Tricht was mogelijk dankzij de steun van de voormalige gemeente Geldermalsen.  Het beleid van de nieuwe gemeente West Betuwe zet dit door met haar zogenaamde kernenbeleid waarbij tot doel gesteld is dat alle dorpen/stadjes in West Betuwe een zogenaamde ‘kernenagenda’ opstellen. In feite een ander vorm van een Dorpsplan zoals er in Tricht al is. Tussen het Platform Tricht Springlevend en de gemeente West Betuwe is een overleg geweest over het opstellen van een kernenagenda voor ons dorp. Daarbij dient het Dorpsplan als uitgangspunt. 

Er zijn namelijk nog veel wensen en ideeën die (nog) niet gerealiseerd of onderzocht zijn.

Twee daarvan zijn de vraag naar een onderzoek of de beleving over het tekort aan woningaanbod overeenkomt met de realiteit, en een onderzoek of er behoefte is aan aangepaste woningen voor ouderen. Dit is in september door het Platform Tricht Springlevend opgepakt met het uitvoeren van de enquête woonwensen Tricht.

Geef een reactie